Produkter

 

 

Vi har i Bunker43 igennem en årrække arbejdet med mange forskellige sensorer og løsninger. Flere af disse løsninger efterspørges i højere og højere grad. Vi har derfor samlet disse som "hyldeprodukter", som du kan læse mere om på denne side.

 

 

Mange af løsningerne handler om, at man som virksomhed har et behov for at finde ud af, hvordan forskellige dele af virksomheden eller de produkter og løsninger, man har fungerer "ude i virkeligheden". Dette kan sensorer og tilkoblet software være med til at svare på.

IoT-in-a-box

 

 Har I som virksomhed tænkt over, hvordan forskellige sensorer og teknologier kan være med til at skabe et overblik over den forretning, som I driver? Så kan "IoT-in-a-box"-forløbet være med til at kaste lys på dette på en ny og meget konkret måde.


Forløbet består af 3 workshops, hvor konsulenter fra Bunker43 kommer ud til jeres virksomhed og gennemgår de forskellige processer, I har i virksomheden. Med sig har de en række IoT-sensorer, der kan være med til at måle de forskellige fokuspunkter i virksomheden, som man finder frem til sammen med jer. Ud fra disse fokuspunkter formulerer konsulenterne en række mål, som bliver skrevet i en businesscase.


ENVIRO-Sensor

 

 

Denne sensor er i stand til at måle en række faktorer, der kan have stor indflydelse på arbejdsmiljøet - og dermed produktiviteten i jeres virksomhed.

 

ENVIRO-Sensoren måler og indsender automatisk informationer om:

- Temperatur

- Luftfugtighed

- Luftkvalitet

- Støjniveau

- Lysniveau


DESK-Sensor

 

 

Denne sensor er i stand til at give et overblik over, hvordan jeres lokaler og arbejdsstationer bliver brugt.

 

 

Med DESK-Sensoren er I i stand til at se:

- Hvor mange er på arbejde og på hvilke dage

- Hvilke arbejdsstationer er optaget og hvor lang tid

- Skabe et overblik over indretning før/under/efter COVID-19 

ZEN-Sensoren

 

 
Denne sensor giver hver enkelt medarbejder mulighed for at vise over for andre, hvilken "arbejdstilstand", de er i.

 

 

Med ZEN-Sensoren bliver hver enkelt medarbejder i stand til , via et indbygget lys i sensoren, at indikerer over for andre medarbejdere, om de vil forstyrres. 

Hver enkelt farve indikerer noget forskelligt:


Grøn = Jeg må gerne forstyrres.

Gul = Jeg vil helst ikke forstyrres.

Rød = Jeg har travlt og vil ikke forstyrres.


Alle data sendes til en softwareportal, som alle medarbejdere kan tilgå, så man også kan se status på sine kollegaer her. ZEN har desuden en indbygget sensor, der registrerer, som omgivelserne tillader medarbejderen at være i den arbejdstilstand, som vedkommende har indikeret.

CLICK-Sensor

 

 
Denne sensor er i stand til at vise anonym input fra forskellige personer.

 

CLICK-Sensoren er i stand til at tage imod input fra forskellige personer via 4 forskellige knapper. Dette kunne være fra medarbejdere eller fra kunder. 


Med CLICK er man i stand til at få input om forskellige ting og man kan omprogrammere den selv helt simpelt, hvis man ønsker at bruge den til noget andet.


Et eksempel på anvendelse kunne være:


"Hvad synes du om maden i kantinen i dag?"

"Hvad synes I om indpakningen på vores nye produkt?"

"Hvordan har dagen været på arbejdet været?"


Mærkatet på de enkelte knapper kan skiftes ud, som man har behov for. Alle data sendes trådløst til softwarebackenden.


SOFTWARE-Platform

 

 

Alle vores sensorer og hardwareløsninger melder trådløst anonym data ind til vores software-portal.

 

 

Med vores software-platform er I som virksomhed i stand til at tilgå alle sensorer og data. I vil kunne benytte jer af en række avancerede funktionaliteter som fx:


- Brugerstyring og navigation (hvem har adgang til hvilke sensorer og data)

- Data-administration (hvordan vises hvilke data: tabeller, grafer, sammenligninger, gennemsnit, m.m.)

- Placering (sensorer vises både på kort og i plantegninger, så man har helt styr over, hvor sensoreren sidder og hvor data kommer fra)

- Regelmotor (bestem selv, hvad der sker, hvis værdier fra sensorer overstiger værdier, som du selv kan definere)